Garantie                                                                                                  

De producten die verkocht worden bij Koonings zijn van gerenommeerde leveranciers en ondergaan meermalige kwaliteitscontroles.
Ondanks alle kwaliteitsnormen kan het voorkomen dat een product niet degelijk is gebleken. In dat geval raden we je aan om zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 maanden, contact op te nemen met de klantenservice.
Aanspraak maken op garantie is alleen mogelijk als je nog in het bezit bent van de factuur.

Bij aankoop van artikelen op Koonings.com/shop is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie houdt in dat het artikel datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Er is geen wettelijke termijn aan deze garantie verbonden omdat het per artikel verschillend is wat de consument mag verwachten.

In de volgende gevallen kun je geen aanspraak maken op de garantie:                                                      garantie.jpg

  •  Bij defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud.
  • ​ Bij aangebrachte veranderingen aan of in het product door jouzelf of door derden.
  •  Bij aangebrachte wijzigingen op de factuur of het onleesbaar gemaakt hebben van de datum op de factuur.
  •  Bij gebreken die zijn ontstaan door elk gebruik anders dan waarvoor het product is bestemd.
  •  Bij gebreken die zijn ontstaan door het niet volgen van de bij het product behorende gebruiksaanwijzing.
  •  Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
  •  Bij blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht.
  •  Kosten door derden gemaakt voor reparatie van een defect product worden niet vergoed.
  •  Indirecte kosten veroorzaakt door het niet werken van het defecte product of het moeten verwijderen en opnieuw aanbrengen van het product, door jouzelf of door derden, komen niet voor vergoeding in aanmerking.